Skip links

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της βιοποικιλότητας στο ανατολικό τμήμα της διασυνοριακής περιοχής μέσω ενός κοινού συντονιστικού μηχανισμού για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την υιοθέτηση 3 μελλοντικών διασυνοριακών πράσινων πρωτοβουλιών που συνδέονται με αυτήν. Προκειμένου να αποδειχθεί η εφαρμογή της προσέγγισης του έργου θα εφαρμοστούν και μέτρα επίδειξης που θα στοχεύουν στη δημιουργία βιώσιμων προτύπων αστικής ανάπτυξης, τα οποία συνάδουν με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το έργο συμμορφώνεται πλήρως με τον TO 06-Preserving And Protecting The Environment And Promoting Resource Efficiency και ειδικότερα με την προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και των πράσινων υποδομών. Όσον αφορά το SO5: Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων προστασίας της βιοποικιλότητας – το έργο στοχεύει άμεσα σε αυτόν τον στόχο μέσω της ανάπτυξης κοινής στρατηγικής, διαδικασιών και εφαρμογών επίδειξης για αειφόρο διαχείριση των πόρων, ανάπτυξη πράσινων υποδομών για την προστασία της βιοποικιλότητας.