Skip links

Водещ бенефициент:

Община Свиленград

Бенефициенти:

ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ “ЕВРОС” АД АГЕНЦИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ОБЩИНИ НА ЕВРОС

Община Любимец

Община Волви

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в сътрудническата програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.”

Този уебсайт е създаден с помощта на финансово съдействие от страна на Европейския съюз. Единствено партньорите по проекта отговарят за съдържанието на уебсайта, което по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

© 2022 gut-bpl.eu