Skip links

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, навлизат в ера на по-тясно сътрудничество от края на 90-те години на миналия век, благодарение на програмата INTERREG „Гърция-България”.

Основната идея зад „INTERREG” е, че страните могат да достигнат до по-добри решения на проблеми си, ако работят в сътрудничество със своите съседи, вместо да остават затворени в своите граници. Поради тази причина, чрез нашата програма насърчаваме дейности, които сближават хората.

Човек не трябва да търси по-далеч от земята и реките, които споделяме и да премине към пътищата и след това към културата, храната и традициите. Във всеки случай това, което се случва от едната страна на границата, засяга и другата страна. Необходимостта от съвместни действия постепенно се превръща в ежедневие, отколкото в изключение.

Фокусираме се в Северна Гърция и в Южна България около общата ни граница.

Всички наши акции се провеждат в района на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.

Работим с обществени и други институции от двете страни на границата, които могат да се допринесат и да повлияят положително на възможно най-широк брой жители. Финансираме много разнообразни дейности, които попадат в секторите на конкурентоспособността, околната среда, културата, транспорта, здравеопазването и социалните проблеми.

Поради тази причина, Европейският съюз заедно с Гърция и България предоставят 130 000 000 евро от 2014 до 2020 г.!

Ние подобряваме сътрудничеството по въпроси от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната епоха по по-бърз и ефективен начин. Нашата крайна цел е по-добро ежедневие.

Ние си сътрудничим! Ние действаме заедно и всички печелим!

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в сътрудническата програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.”

Този уебсайт е създаден с помощта на финансово съдействие от страна на Европейския съюз. Единствено партньорите по проекта отговарят за съдържанието на уебсайта, което по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

© 2022 gut-bpl.eu