Skip links

ЗЕЛЕНА ИНЦИАТИВА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Зелена инициатива реализира община Свиленград като част от дейностите по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE” , който се изпълнява съгласно сключен Договор № B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България. 

Инициативата е част от задачите по изпълнение на сключеният договор между община Свиленград и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на зелени инициативи, с цел опазване на биологичното разнообразие и опазване на околната среда. Два електрически скутера бяха предоставени на община Свиленград, с цел подпомагане на общинските служители при осъществяване на регулярните дейности в сферата на опазване на околната среда . С помощта на доставените електрически скутери, те ще се придвижват по- бързо в градски условия, а този вид транспорт е изключително екологичен, което ще намали отделяните вредни въглеродни емисии в резултат на изгарянето на течни горива. 

На инициативата присъстваха общински служители, екипа по проекта от партньорската организация „Димосинетеристики Еврос” (Република Гърция),  представител на „Фиделити Груп” ООД и граждани.