Skip links

РАБОТНА СРЕЩА

На 11.05.2022 г. от 13:00 часа в Конферентната зала на Община Свиленград се проведе работна среща на екипа по проект  „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”, който се изпълнява съгласно сключен Договор № B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България. 

      На срещата присъстваха представители на община Свиленград – Цветомира Александрова и Светлана Петева-Панайотова, представители на община Любимец (PB2)  – Таня Костадинова и Анна Апостолова и представители на  DIMOSSINETERISTIKI “EVROS” S.A (PB4) – Казакис Евангелос  и Талия Врачиологу. Те обсъдиха развитието на проекта, обобщиха се постиженията и всеки партньор сподели напредъка си по основните дейности. Бяха дискутирани възникналите до момента проблеми и възможните им решения.