Skip links

ЕКО ПАЗАРУВАНЕ

Зелена инициатива „Еко пазаруване”, реализира община Свиленград като част от дейностите по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”, която се изпълнява съгласно сключен Договор №B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България. 

     Настоящата инициатива е част от задачите по изпълнение на договора между община Свиленград и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на екоинициативи. 

     Общински служители раздадоха Еко торбички за многократна употреба на  хранителни магазини в Свиленград. „Еко пазаруване” е инициатива, свързана с демонстриране на възможността за намаляване на използването на торбички за еднократна употреба и по-специално частично заместване на еднократните пликове/торби за пазаруване в хранителните магазини на територията на община Свиленград с по-екологична алтернатива.