Skip links

ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА

На 26.05.2022 г. , в залата на ресторант „Парка”, в гр. Свиленград се проведе Зелена инициатива: „Обучителна кампания за фермери за Стратегията „От фермата до трапезата”.

Третата зелена инициатива е част от задачите по изпълнение на договора между община Свиленград  и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на екоинициативи. 

Дейността  се осъществява в рамките на  проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”, съгласно сключен Договор № B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България. 

     На срещата присъстваха земеделски производители, представители на МИГ – Свиленград ареал, представители на МИГ – Любимец и общински служители от ОбА Свиленград.  Ръководителят на проекта –Цветомира Александрова представи постигнатите цели и резултати от проекта, а именно създаване на устойчиви модели за опазване на биологичното биоразнообразие и зелена градска среда. Инициативата „От фермата до трапезата” е част от разработената Стратегия за развитие на региона, която  представя възможностите за зелено развитие, подобряване състоянието на екосистемите и отношението на жителите към промяна, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност. На срещата-семинар се обсъдиха целите и приоритетите заложени в Зелената сделка  и по-подробно какво предстои  в сектор земеделие и ХВП.